BIOSPHERE

Política de Turisme Responsable

Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament turístic sostenible, i assumint els principis i objectius adoptats específicament en la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20, el CIARGA es compromet a dur a terme una gestió sostenible de les seves activitats, mitjançant l’adopció de compromisos orientats a prevenir, eliminar o reduir l’impacte de les nostres instal·lacions i activitats, tant internes com externes, així com optimitzar la sostenibilitat de l’establiment millorant el seu comportament amb l’entorn.

En aquest sentit, la nostra entitat ha adoptat la següent Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts en l’adhesió BIOSPHERE, que inclou, entre altres coses, els requisits legals que regulen els efectes generats per l’activitat turística.

Així mateix, ens comprometem a motivar i formar al nostre personal amb accions formatives i de conscienciació sobre els principis del Turisme Responsable, a promoure les bones pràctiques mediambientals en l’entorn i participar en activitats externes, i a informar tant interna com externament sobre els avenços i actuacions mediambientals de l’empresa.

De la mateixa manera, la nostra institució manifesta el compromís express de lluita contra l’explotació sexual o qualsevol altra forma d’explotació i assetjament comercial, en particular dels nens, adolescents, dones i minories; i ens comprometem a adoptar mesures d’accessibilitat universal.

Un dels nostres principals objectius és perfeccionar la gestió sostenible, assumint els compromisos de millora continua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmica i ambiental, així com en la satisfacció del client. Per això, es sotmetran els projectes de futures ampliacions de les instal·lacions o activitats a criteris de sostenibilitat i eficiència en l’ús de recursos.

Aquesta Política de Turisme Responsable s’actualitzarà sempre que les circumstàncies ho requereixin, adoptant i publicant en tots dos casos nous objectius de sostenibilitat.

Mitjançant l’adhesió al compromís BIOSPHERE, treballem sota els principis de garantia per un equilibri econòmic, socio-cultural i mediambiental compromès amb la sostenibilitat.