COL·LECCIÓ EN LÍNIA

COL·LECCIÓ EN LÍNIA CIARGA

 

Nom de l’objecte Reproducció d’un cartell de l’Aviació Republicana
Títol Per a aixafar el feixisme ingresseu a l’aviació
Datació 1936?
Autor Rafel Tona
Contribuïdors Partit Socialista Unificat de Catalunya. Sindicat de Dibuixants Professionals
Material / tècnica Cartellisme
Procedència Col·lecció de Cartells del Pavelló de la República (UB); C-346; F-346
Lloc d’impressió Barcelona
Dimensions 100 x 70 cm
Font d’ingrés Reproducció del cartell de la Col·lecció de Cartells del Pavelló de la República (UB) ETRP-IEP
Ubicació actual CIARGA
Descripció Cartell realitzat durant la Guerra Civil espanyola com a propaganda política per combatre el feixisme. Des del P.S.U. s’instava a ingressar a l’Arma d’Aviació Republicana.

 

Nom de l’objecte Reproducció d’una bomba de l’aviació franquista
Títol Reproducció d’una bomba de 250 kg de les utilitzades per l’Aviació Legionària italiana
Datació 2010
Autor Alfredo Gil López
Material / tècnica Metall
Procedència ETRP-IEP
Lloc d’execució ETRP-IEP
Dimensions aproximades 190 x 35 cm
Ubicació actual CIARGA
Descripció Reproducció a escala 1:1 d’una bomba de 250 kg de les utilitzades per l’Aviació Legionària italiana durant la Guerra Civil espanyola

 

Nom de l’objecte Maqueta del Xato
Títol Maqueta de l’avió soviètic Polikarpov I-15 Xato
Datació 2009
Autor Alfredo Gil López
Material / tècnica Modelisme. Fusta, tela aeronàutica…
Procedència ETRP-IEP
Lloc d’execució ETRP-IEP
Dimensions aproximades 250 x 150 cm
Ubicació actual CIARGA
Descripció Maqueta a escala 1:4 d’un Polikarpov I-15 Xato

 

Nom de l’objecte Maqueta del Mosca
Títol Maqueta avió soviètic Polikarpov I-16 Mosca
Datació 2009
Autor Alfredo Gil López
Material / tècnica Modelisme. Fusta, alumini, tela aeronàutica…
Procedència ETRP-IEP
Lloc d’execució ETRP-IEP
Dimensions aproximades 240 x 160 cm
Ubicació actual CIARGA
Descripció Maqueta a escala 1:4 d’un Polikarpov I-16 Mosca

 

Nom de l’objecte Paper moneda de l’aviació republicana
Títol Reproducció de paper moneda de Subcretaría de Aviación. Jefatura de Obras. 1a Región Aerea. Vale por 25 céntimos
Datació 1/11/1937
Autor Desconegut
Material / tècnica Paper
Procedència Arma d’Aviació Republicana
Lloc d’execució Barcelona
Dimensions aproximades 6,5 x 3,5 cm
Font d’ingrés ETRP-IEP
Ubicació actual Centre de Recerca i Documentació de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria
Descripció Reproducció de paper moneda de l’Aviació Republicana que es feia servir per pagar els treballadors.

Vale por 25 céntimos Serie A. Nº 1326 Barcelona, 1.º de Noviembre de 1937

Nom de l’objecte Reproducció d’un carnet de pilot de l’aviació republicana dels aeròdroms del Vesper de la Gloriosa
Títol Carnet de pilot de mosques Josep Maria Aparici Velázquez
Datació 1938
Autor Desconegut
Material / tècnica Paper
Procedència Espanya
Lloc d’execució ?
Dimensions aproximades 7,5 x 4,5 cm
Forma d’ingrés ADAR? – Centre de Recerca i Documentació de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria
Font d’ingrés ADAR?
Ubicació actual CIARGA
Descripció Reproducció del carnet del pilot de l’aviació republicana de mosques Josep Maria Aparici Velázquez
Nom de l’objecte Restes de metralla i munició
Títol Restes d’objectes metàl·lics trobats als aeròdroms del Vesper de la Gloriosa durant els treballs de les obres d’excavació arqueològica.
Datació 1938
Autor Desconegut
Material / tècnica Ferro – metall
Procedència Aeròdroms del Vesper de la Gloriosa
Lloc d’execució Desconegut
Dimensions Diverses
Forma d’ingrés ETRP-IEP
Data d’ingrés 2008-2010
Font d’ingrés ETRP-IEP
Ubicació actual CIARGA
Descripció Troballes de restes arqueològiques de la Guerra Civil als aeròdroms del Penedès del Vesper de la Gloriosa.

S’hi poden trobar fragments de metralla, bales, beines, sivelles.